^Na vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Nujno obvestilo - odpovedane vse svete maše z ljudstvom

Slovenska škofovska konferenca zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa COVID-19 izdaja naslednji odlok, ki stopi v veljavo 13. marca ob 0.00:

-          do preklica so prepovedane vse svete maše z ljudstvom;

-          duhovnik mašuje vsak dan zasebno brez ljudstva po namenih, ki so bili oznanjeni;

-          do preklica je prepovedano kakršnokoli podeljevanje zakramentov (krsta, poroke, birme…) in zakramentalov (pogrebi, blagoslovi…);

-          dovoljeno je le maziljenje bolnika v smrtni nevarnosti ob zagotovitvi zaščitnih sredstev;

-          dovoljen je krajši pogrebni obred (brez svete maše) v navzočnosti samo ožjih svojcev ob upoštevanju večje medsebojne razdalje;

-          prepovedane so vse župnijske dejavnosti (vključno z veroukom);

-          odpovedane so vse ljudske pobožnosti in romanja;

-          župnijska pisarna je do preklica popolnoma zaprta;

-          na župnika se lahko obračate samo po telefonu in po elektronski pošti (nikakor osebno)

-          verniki so odvezani od nedeljske dolžnosti, naj pa v tem času pandemije več molijo in delajo dobra dela.

 

Vsem župljanom in ljudem dobre volje podeljujem blagoslov, ter vam obljubljam molitveno podporo in spominjanje pri daritvi svete maše ob Gospodovem oltarju.

Naj vas na priprošnjo svetega Roka varuje vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh, vaš župnik Andrej