^Na vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Ob prazniku svetega Jožefa

Božja Beseda in nagovor za slovesni praznik svetega Jožefa:

1. berilo

Bog mu bo dal prestol njegove očeta Davida

Berilo iz 2. Samuelove knjige (2 Sam 7,4-5.12-14.16)

Tiste dni je bila Natanu sporočena Gospodova beseda: »Pojdi in povej mojemu služabniku Davidu: Ko se ti dopolnijo dnevi in pojdeš k svojim očetom, bom določil tvojega telesnega sina za tvojega naslednika in bom utrdil njegovo kraljestvo. Ta bo sezidal hišo mojemu imenu in prestol njegovega kraljestva bom utrdil na veke. Jaz mu bom oče, on mi bo sin. Tvoja hiša in tvoje kraljestvo bosta obstala pred teboj na veke. Tvoj prestol bo utrjen na veke.«

Psalm 89

Odpev: »Njegov zarod ostane vekomaj.«

Ps 89,2-3.4-5.27.29

Gospodove milosti bom na veke opeval,

vsem rodovom bom oznanjal tvojo zvestobo.

Rekel sem namreč: »Milost ima večne temelje.«

Z nebes si utrdil svojo zvestobo.

Odpev: »Njegov zarod ostane vekomaj.«

»Zavezo sem sklenil s svojim izvoljencem,

prisegel sem Davidu, svojemu služabniku:

na veke utrdim tvoj zarod,

za vse rodove utemeljim tvoj prestol.«

Odpev: »Njegov zarod ostane vekomaj.«

On me bo klical: Moj oče si ti,

moj Bog in skala mojega zveličanja.

Vekomaj mu ohranim svojo milost

in trdna mu bo ostala moja zaveza.

Odpev: »Njegov zarod ostane vekomaj.«

2. berilo

Vztrajno je zaupal

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 4,13.16-18.22)

Bratje in sestre, Abrahamu ali njegovemu potomstvu je bila dana obljuba, da bo dedič sveta ne zaradi postave, ampak zaradi pravičnosti iz vere. Zato »iz vere«, da je »po milosti«, da je obljuba zagotovljena za vse potomstvo, ne samo potomstvo iz postave, ampak tudi iz vere Abrahama, ki je oče nas vseh, kakor je pisano: »Za očeta mnogih narodov sem te postavil« pred njim, ki mu je veroval, pred Bogom, ki oživlja mrtve in to, kar ne biva, kliče, da biva. Proti upanju je upal in veroval, da postane oče mnogih narodov, kakor je bilo rečeno: »Tako bo s tvojim potomstvom.« Zato se mu je to tudi štelo v pravičnost.

Evangelij

Jožef je ubogal angela

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 1,16.18-21,24)

Jakob je imel sina Jožefa, moža Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki je Kristus. Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je bilo tako: Ko je bila njegova mati Marija zaročena z Jožefom, je bila, preden sta prišla skupaj, noseča od Svetega Duha. Ker je bil njen mož, Jožef, pravičen in je ni hotel osramotiti, jo je sklenil skrivaj odsloviti.

Ko je to premišljeval, glej, se mu prikaže v spanju Gospodov angel in pravi: »Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi svoje žene Marije; kar je namreč spočela, je od Svetega Duha. Rodila bo sina, ki mu daj ime Jezus, ker bo on odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov.« Ko se je Jožef zbudil iz spanja, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel.

 

Nagovor

Dragi prijatelji!

Za nekatere ljudi pravimo, da so popularni. To pomeni, da jih vsi poznajo, pojavljajo se na spletu, na TV, o njih pišejo časopisi, o njih ljudje govorijo. Lahko so to športniki, glasbeniki in pevci, igralci, umetniki, politiki... Popularnost jim pomaga, da so v ospredju zanimanja javnosti. Za to, da jih ljudje ne bi pozabili, se tudi sami potrudijo. Nekateri so pripravljeni početi vsemogoče neumnosti samo zato, da bi se o njih pisalo in govorilo. Kdor se ne rine v ospredje, kdor ostaja skrit, ga množice pozabijo in to je konec popularnosti. Za mnoge to hkrati pomeni konec kariere.      

Za svetega Jožefa pa ne moremo reči, da je posebno popularna osebnost. Niti v svojem času ni bil, niti danes ni v središču pozornosti. Njegovo življenje v Nazaretu je bilo skrito pred očmi širše javnosti. Seveda so ga poznali njegovi sovaščani, posebno kadar jim je moral kaj popraviti pri hiši. Kot tesar se je spoznal tudi na zidavo in mizarstvo in take vsestranske obrtnike ljudje radi poiščejo, kadar jih potrebujejo. Kakšne posebne popularnosti pa si s tem poklicem seveda ni prislužil. Z njim vred je skrito živela cela sveta Družina - tudi Jezus do 30 leta ni nastopal v javnosti.

Sveti Jožef je bil nekdaj zelo čaščen svetnik. Lahko bi rekli, da je bil v prejšnjih časih kar popularen. Slovesno so praznovali njegov god na današnji dan, tudi s shodi in romanji. Jožef je bilo priljubljeno krstno ime v raznih moških in ženskih oblikah. Bil je zavetnik vseh slovenskih dežel. V Ljubljani so mu še v prejšnjem stoletju posvetili veličastno cerkev.

V našem času pa je sveti Jožef spet stopil bolj v ozadje, spet je postal skrit. Starši tega imena skoraj ne izbirajo za svoje otroke. Kar simbolično je, da so svetišče na Poljanah  v preteklem obdobju spremenili v filmski atelje. Veliki kip na glavnem oltarju, ki ga je zasnoval Plečnik, pa je bil dolga leta zazidan. Na ta način je bil sveti Jožef dobesedno skrit. Na žalost je ta svetnik skrit in odmaknjen tudi v naši krščanski zavesti in življenju.

Bratje in sestre. Se bo to kdaj spremenilo? Bo sveti Jožef spet stopil bolj v ospredje? Bo še kdaj imel mesto, ki mu zaradi njegovih zaslug in kreposti v resnici pripada?

Bratje in sestre. To se bo zgodilo takrat, ko bomo ponovno odkrili, kaj človeka v resnici odrešuje, kaj mu prinaša pravo srečo. Morda nas na to opozarja sedanja preizkušnja. Potrebno bo v naši zavesti zopet najti prostor za kreposti, ki jih je na sebi uresničeval sveti Jožef. Bil je blizu Jezusu in Mariji in to je tudi za nas največji ideal. Bil je varuh svete Družine - kako bi njegovo varstvo in zgled potrebovale današnje družine. Bil je zvest in skromen, trezen, premišljen in potrpežljiv - vsega tega v naši družbi zelo primanjkuje. Ne znamo več živeti preprosto in po zdravi pameti presojati, kaj je prav in kaj ne. Sveti Jožef pa je v vsakem trenutku znal in hotel izpolniti, kar je Bog pričakoval od njega.

Bratje in sestre. Tudi mi moramo znova odkriti svetega Jožefa. To pomeni, da bi nanj večkrat pomislili in ga skušali posnemati v svojem življenju. Na ta način bomo tudi drugim pokazali, da njegov zgled še velja. To, kar je uresničeval in dosegel on, je tudi danes potrebno, če hočemo preživeti. Sveti Jožef in njegove kreposti so popularne tudi za sodobne ljudi in moderne čase.

Prosimo danes svetega Jožefa, da bi v teh prelomnih časih tudi naše družine zopet zaživele po vzoru in krepostih, ki nam jih prinaša Sveta Družina. Sveti Jožef varuj nas in naše družine!