^Na vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Voščilo ob božičnih praznikih

BOG Z NAMI!
Prerok Izaija je že davno pred Jezusovim rojstvom zapisal: »Zato vam bo Gospod sam dal znamenje:
»Glej, devica bo spočela in rodila sina in mu dala ime Emanuel,« (Iz 7,14) kar v prevodu pomeni Bog z
nami.
Ali je Bog res z nami, ali pa sedi nekje na obrobju vesolja in nas od daleč opazuje?
Če bolje odpremo oči, lahko iz vsakdanjih dogodkov vidimo, da je Bog v vsakem trenutku ob nas.
Kolikokrat se mi je v težkih trenutkih, pa tudi takrat, ko sem bil povsem brez volje, zdelo, da je Bog
izginil iz mojega življenja. Takrat bi bil najraje sam. A ravno takrat sem se po navadi zatekel v cerkev
in tam obsedel, da bi našel rešitev in moč. Kljub temu, da sem bil brez življenjske volje, sem kmalu
začutil Jezusovo tolažilno roko in besedo. Kako preprosto! Le odpreti mu moraš srce.
Pa ne le v težkih in brezvoljnih trenutkih, tudi v trenutkih veselja in sreče spoznamo, da je On ob nas.
Takrat po navadi pozabimo na Boga, saj mislimo, da smo sami izvor naše sreče. A zopet, če bolje
pogledamo okoli sebe, zopet začutimo Jezusovo prisotnost ob nas. Čutimo, kako je On vir naše prave
sreče.
V preprostem srcu je vedno prostor za Boga. Prav zato je prišel med nas v tisti prvi božični noči kot
preprost otrok, da bi bil BOG Z NAMI!
V teh božičnih praznikih želimo vsem ljudem dobre volje, da bi v preprostosti srca našli Emanuela,
 
župnik Andrej, p. Marko in sodelavci