^Na vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Dekanija Škofja Loka

DEKANIJA ŠKOFJA LOKA

 

Dekanija je skupnost več župnij na zaokroženem pastoralnem področju. V ljubljanski nadškofiji jih je sedemnajst. Dekanijo vodi dekan, pomaga pa mu prodekan.

Dekan dekanije Škofja Loka je od 1.10.2016 naprej Igor Jereb, sicer župnik v Žireh, prodekan pa je Gregor Luštrek, župnik v župniji Trata-Gorenja vas.

 

  

 

 

Dekanova služba je medžupnijska in je pastoralnega značaja. Za njo je značilna prava skrb in zavzetost, s katero dekan spodbuja delovanje dekanijskih duhovnikov in pospešuje organsko pastoralno dejavnost v dekaniji. Dekan v svoji dekaniji skrbi za uresničevanje splošnih navodil vesoljne in krajevne Cerkve. Dekan kot voditelj dekanijskih duhovnikov povezuje med seboj škofijske duhovnike, redovnike in redovnice ter laike v celotnem dekanijskem apostolatu in tako pomaga, da se po vseh župnijah pri pastoralnem delu krepijo medsebojne vezi.

 

V dekanijo Škofja Loka spadajo župnije Bukovščica, Davča, Dražgoše, Javorje nad Škofjo Loko, Leskovica, Lučine, Nova Oselica, Poljane nad Škofjo Loko, Reteče, Selca, Sorica, Stara Loka, Stara Oselica, Sv. Duh pri Škofji Loki, Sv. Lenart, Škofja Loka, Škofja Loka – Suha, Trata – Gorenja vas, Zali Log, Žabnica, Železniki, Žiri; V dekaniji delujejo tudi sestre uršulinke in bratje kapucini;