^Na vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Jezusov krst

OZNANILA ŽUPNIJE ŽIRI – Jezusov krst – 12. januar 2020

(13. – 19. januar 2020)

 

Godovi:   

 • ponedeljek: sv. Hilarij, škof in cerkveni učitelj;
 • torek: sv. Sava, škof;
 • sreda: sv. Absolom, koprski škof;
 • četrtek: sv. Honorat, škof;
 • petek: sv. Anton Puščavnik, opat;
 • sobota: sv. Marjeta Ogrska, kneginja;
 • nedelja: 2. nedelja med letom – nedelja verskega tiska; godujesv. Makarij Aleksandrijski, opat.

 

Mašni nameni:

 • ponedeljek ob 18.00:             + Francka Trček

                                              + Marija in Frančiška Otrin

 

 • sreda ob 18.00:                      + Ljudmila Okršlar

                                      + Ivana in Kavčič

 

 • četrtek ob 18.00 (Dobr.):       + Marjan Kristan, obl., in sinova, ter starši

                                                 Kristan-Šifrer

+ Janko in Cecilija Jereb

 

 • petek ob 18.00:                     + Franc Jesenko, 7. dan

                                     + Marjan, obl., in Tone Šink

                                      + starši in Mirko Čar (Selo)

 

 • sobota ob 8.00:                     + Cilka in Jože Mlinar, ter Burnikovi

+ Majda Frlic

 

 • nedelja ob 7.00:                   + Alojzija in Franc Čadež, obl.

+ Ana Strlič in Katarina Bogataj

ob 9.00:                        Za župljane

 

Med tednom bodo svete maše v kapeli v nedeljo pa v župnijski cerkvi.

Danes ob 19. uri se v našem župnišču začne tečaj priprave na zakon. Pari, ki se želite poročiti v roku dveh let, se pridružite temu tečaju.

 

 

V ponedeljek ob 18.30 bo v župnišču sestanek za starše birmancev.

V torek doma izjemoma ne bo svete maše.

V sredo ob 20.30 bo srečanje Četrte zakonske skupine.

V petek ob 19. uri bo v župnišču srečanje SKVO.

Od petka do nedelje bodo birmanci na duhovnih vajah na Bledu. Odhod avtobusov izpred našega župnišča bo v petek ob 16.30.

Prihodnjo nedeljo bo pri vseh svetih mašah »ofer« za poplačilo obnove župnijske cerkve. Hvala enemu neimenovanemu darovalcu, ki je v tem tednu daroval v ta namen. Vsem Bog povrni!

Prihodnjo nedeljo ob 9. uri bo družinska sveta maša. Sodelovanje pripravite veroučenci in starši 1. razreda.

V župnijski pisarni pobiram mašne namene za mesec marec.

Letos bo župnijsko romanje v Srbijo in Severno Makedonijo od 25. do 29. aprila. Natančnejši program si oglejte v Glasu sv. Martina. Prijave že sprejemam v župnijski pisarni. Za otroke in mladino bo cena s popustom.

V času bogoslužja uporabljajte parkirišče med župniščem in športno dvorano. Na obeh straneh cerkve pustite med avtomobili prehod za intervencije. Na severni strani cerkve je sedaj enosmerna cesta z uvozom pri spomeniku 1. svetovne vojne in izvozom preko novega parkirišča do krožišča. Izvoz mimo spomenika 1. svetovne vojne na Jobstovo cesto ni dovoljen. Prosim, da upoštevate novo prometno ureditev.