^Na vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

14. nedelja med letom

OZNANILA ŽUPNIJE ŽIRI – 14. nedelja med letom – 7. julij 2019

(8. – 14. julij 2019)

 

Godovi:   

 • ponedeljek: sv. Kilijan, škof in mučenec;
 • torek: sv. Avguštin drugi kitajski mučenci;
 • sreda: sv. Amalija, redovnica;
 • četrtek: sv. Benedikt, opat in zavetnik Evrope;
 • petek: sv. Mohor in Fortunat, mučenca;
 • sobota: sv. Henrik II., cesar;
 • nedelja: 15. nedelja med letom; goduje sv. Kamil de Lellis, redovni ustanovitelj.

Mašni nameni:

 • ponedeljek ob 19.00: + Bogdan in Rajko Albreht, ter teta

                   Za zdravje in blagoslov v družini

 

 • torek ob 7.00:             + Francka Trček, obl.

                   Za zdravje (P)

         

 • sreda ob 19.00:           + Stanislav Erznožnik, 30. dan

+ Amalija Zdolšek, obl.

V čast Materi Božji v zahvalo in za zdravje

 

 • četrtek ob 19.00:        Za nove duhovne poklice

Po namenu (T)

 

 • petek ob 19.00:           + Matevž Pečelin

+ Roman Kristan, obl.

Po namenu (N)

 

 • sobota ob 8.00:          + Darij Erznožnik, 30. dan

+ Antonija, Marija, Frančiška in Janez Novak

 

 • nedelja ob 7.00:          + Justin in Pavla Tušar, obl.

+ Venceslav Cankar, roj. dan

Za župljane

ob 9.00:              + Martin Frelih ml., obl.

                            + Edi in Darja Mlinar

 

 

Hvala vsem, ki ste pripomogli pri pripravi in izvedbi letošnjega otroškega poletnega oratorija. Hvala generalnemu sponzorju Občini Žiri. Hvala tudi ostalim sponzorjem: OŠ Žiri, Etiketa Žiri,Prevozništvo Frelih, Zidarstvo Boštjan Stanonik, Pihalni orkester Alpina Žiri, PGD Dobračeva, slaščičarna Ambasada, jezuitska skupnost Ljubljana, pritrkovalci, skavtski steg Žiri 1. Hvala tudi gospem Majdi, Mileni, Fani in Minki za pomoč v kuhinji in župnišču, ter Žigu, Zali, Viliju in Mariu za medijsko pokrivanje. Hvala vsem pridnim gospodinjam za vse sladke dobrote in sadje. Najlepša zahvala pa gre vsem pridnim otrokom in animatorjem, zaradi katerih je letošnji oratorij tako lepo uspel. Hvala pa tudi vsem tistim, ki ste z molitvijo in na skrivnem podpirali naš oratorij. Bog vas živi!

V tem tednu bodo tabori vseh štirih vej naših skavtov.

V petek dopoldne bo župnik obiskoval bolnike in starejše v centru Žirov, g. kaplan pa jih bo v okolici obiskoval v soboto dopoldne.

V soboto ob 16. uri bo pred gasilskim domom v Račevi blagoslov traktorjev. Lepo povabljeni!

Prihodnjo nedeljo bo pri obeh svetih mašah »ofer« za poplačilo obnove župnijske cerkve. Že vnaprej Bog povrni! Hvala tudi dvema neimenovanima darovalcema, ki sta v tem tednu darovala v isti namen.

Uradne ure župnijske pisarne so poleti vsak dan po sveti maši.

Sprejemam mašne namene za mesec september.