^Na vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Okno sv. Bernardke Lurške in sv. Janeza Pavla II.

V krogu na vrhu vitraja je upodobljena Devica Marija, kronana z dvanajstimi zvezdami. Zvezde, ki izvirajo iz knjige Razodetja, so navdihnile tudi oblikovalca zastave Evropske unije in tako spominjajo na krščanske korenine Evrope. V zavetju njenega plašča sta v vitraju podobi sv. Bernardke in blaženega Janeza Pavla II., saj sta bila oba v svojem svetništvu tesno povezana z Devico Marijo.

Leva stran okna je posvečena sv. Bernardki Soubirous iz Lurda. Vrhnja upodobitev jo kaže kot trinajstletno deklico, ki kleči v votlini ob srečanju z Devico Marijo, »Gospo«, kot jo je vedno klicala. Marija se je Bernardki prikazala osemnajstkrat. Nekoč je deklici naročila, naj si umije obraz. Ker v votlini ni bilo vode, je Bernardka začela kopati z rokami in prišla do vlažne zemlje, s katero si je omočila obraz. Kmalu je na tem mestu začel teči studenec, h kateremu se vse od takrat zgrinjajo bolniki, ki pri njem iščejo ozdravljenja.

Bernardka se je pred ljudmi, ki so hoteli videti dekle, ki se ji je prikazala Gospa, umaknila za samostanske zidove v kraju Nevers, kjer je kot s. Marija Bernarda služila drugim do svoje zgodnje smrti. Umrla je stara šele 35 let za kostnim rakom. Spodnji del okna prikazuje Bernardko na smrtni postelji. Svečka, ki dogoreva ob postelji, pa simbolizira njeno iztekajoče se življenje.

Na desni strani vitraja je upodobljen papež Janez Pavel II. V podobi na vrhu kot potujoči pastir s svojim znamenitim pastoralom drži v rokah nedonošeno dete, obkroženo s sijem. To je simbol svetosti človeškega življenja od spočetja dalje, vrednote, ki jo je Janez Pavel II. neomajno branil. Žarek svetlobe dete povezuje z Devico Marijo, ki je Mati vseh ljudi, in tako poudarja pripadnost nerojenega življenja občestvu ljudi.
V sredini okna je vidna polovica papeškega grba Janeza Pavla II. z Marijino začetnico na modrem polju z rumenim križem, ki poudarja njegovo povezanost z Marijo, izraženo tudi v njegovem geslu »totus Tuus – ves Tvoj«.

Na desni  je vidno porušeno betonsko zidovje, ki skupaj s petimi rdečimi kraki zvezde, ki ležijo med ruševinami, spominja na padec Berlinskega zidu in na papeževo vlogo pri razpadu komunističnega sistema, ki je kratil človeško dostojanstvo.
Janez Pavel II. je bil tudi plodovit pisec okrožnic, v katerih je kritično meril sodobno družbo in že pred razpadom komunizma svaril pred zablodami kapitalizma. Na njegovo delovanje v prelomnih časih opozarjata tudi rimski števki MM, ki skupaj s tretjim M v grbu simbolizirata prehod drugega v tretje tisočletje, in tako časovno umeščata pontifikat Janeza Pavla II.

Spodnji del slike prikazuje papeža v zadnjem obdobju svojega življenja, ko je v svojem delovanju vztrajal kljub trpljenju in vidnemu pešanju moči. S tem je sam postal zgled vrednosti ostarelega in betežnega človeka v svetu, kjer se časti mladost. Peščena ura, podobno kot sveča, ponazarja iztekajoči se čas zemeljskega življenja.
Na spodnji polovici vitraja lahko opazimo več križev. Spominjajo nas, da sta nam oba svetnika s svojim življenjem in trpljenjem vsak po svoje zgled, kako sprejeti svoj križ na svoje rame.

Avtor: Marcos Luis Jerman. Zanj je darovala ddr. Marija Stanonik.
Foto: Foto Viktor.